Transforma logotyp

Workshops

Transforma labb – Var börjar rörelsen?

Workshopbild

I detta laboratorium kommer vi att undersöka hur rörelser uppstår i dansimprovisation. Hur väljer du rörelser i ögonblicket? Hur kommer rörelser till dig? Hur uppstår rörelse i samspelet med andra? Besvarandet av dessa frågor sker genom att vi gör gemensamma erfarenheter genom strukturerade improvisationsövningar och sedan skriver och reflekterar kring det vi gjort. Vi intresserar oss både för hur rörelsen upplevs inifrån den som dansar och utifrån av de som ser på.

Labb innebär att vi skapar ett rum för gemensamt utforskande kring det här temat. Vi som leder sätter ramarna men var och ens aktiva bidrag är viktigt för att ta arbetet framåt.

Datum: 27 april
Tid: 10.00–16.00
Plats: CCAP Studio, Körsbärsvägen 9, T-bana Tekniska högskolan

Deltagaravgift: 450:-
Anmälan görs till info@transforma.se med namn och tel.nr senast den 18 april samt insättning av deltagaravgift 450:- på Transformas PG 6340626-8.

Labbet leds av Louise Kvarby, dansare/koreograf/pedagog och Öjvind Diderichsen, pedagog/idrottare/dansare/fotograf.

För anmälan och vidare frågor kontakta Louise på 0709-820020 eller Öjvind på 0737-090224.


Koreografilabb

Denna workshop är inställd.

I denna kurs kommer vi att arbeta med vår kreativitet genom fysisk gestaltning, rörelse och dans. Vi kommer att arbeta med dansimprovisation som en källa till inspiration. Var och en kommer att arbeta med en egen idé och vi kommer att utveckla dessa genom olika uppdrag och övningar och få uppgifter mellan träffarna för att utveckla idén vidare. Kursen innebär också att ge och få feedback inom gruppen som fungerar som referens och bollplank. Vi kommer att prata om innehåll respektive form och hur formen påverkar innehållet och vice versa. Under varje pass kommer vi att göra en fysisk uppvärmning och sedan arbeta med olika uppgifter som har med kreativitet, dans och rörelse att göra.

Kursen pågår under våren med träffar på lördagar i CCAP’s studio vid Tekniska högskolan. Kursen vänder sig till alla med intresse av att utveckla sin kreativitet inom dans, koreografi och rörelse, oavsett bakgrund. Som avslutning på kursen bjuder vi in till en gemensam redovisning.

Datum under våren är: 6/4, 20/4, 4/5, 18/5. Tid: 14.00–18.00.

Plats: CCAP Studio, Körsbärsvägen 9, T-bana Tekniska högskolan

Kursavgift: 2200:- (Studerande & arbetssökande 1800:-)

Anmälan görs till info@transforma.se med namn och tel.nr senast den 25 mars samt insättning av anmälningsavgift 500:- på Transforma’s PG 6340626-8, resterande betalning av kursavgiften görs före kursstart.

Kursledare är Louise Kvarby, dansare/koreograf/pedagog och filmare. Utbildad på Balettakademin, SUNY Purschase, DI och Danshögskolan där hon också har tagit en pedagogisk examen med dansimprovisation och komposition som huvudämnen.

För anmälan och vidare frågor kontakta Louise Kvarby tel: 0709-820020.

Workshopbild